Stowarzyszenie Dogrzać Serca

Kasia Wasilewska

studentka pedagogiki, kynoterapeuta, terapeuta ręki

Od wielu lat obcuję z psami. Osobiste doświadczenia w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi skłoniły mnie do podjęcia decyzji, aby zostać kynoterapeutą. Codziennie widzę, jaki wpływ na funkcjonowanie dzieci mają moje psy. Codziennie też pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności. Jestem studentką pedagogiki. Myślę, że znalazłam w życiu to co chciałabym robić.