Stowarzyszenie Dogrzać Serca

Zajęcia

Oferta spotkań może obejmować zarówno zajęcia prowadzone przy udziale psa, ale również mogą być łączone w ramach terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej, muzykoterapii, arteterapii, terapii zajęciowej. Przebieg każdych zajęć ustalany i realizowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb, możliwości i oczekiwań odbiorców.

 

Zajęcia realizowane są odpłatnie i nieodpłatnie. Część z nich przeprowadzamy w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków gminnych, marszałkowskich czy unijnych.

 

Zajęcia grupowe  kierowane są do różnego rodzaju placówek edukacyjnych. Formy zajęć: 

  • spotkanie z psem lub innymi zwierzętami,
  • edukacja z psem lub innymi zwierzętami.

 

Zajęcia realizowane są z udziałem od 3 do 10 osób w jednej grupie. Spotkania  trwają do 30 minut. Jeśli grupy w placówkach są większe, to organizacja zajęć polega na podziale na mniejsze zespoły lub też możliwy jest udział dwóch lub więcej terapeutów w zajęciach.
Wszystkie zajęcia przygotowywane są indywidualnie i dopasowywane do potrzeb danego odbiorcy.
W tego typu spotkaniach nie stosuje się zajęć z zakresu terapii
z psem lub innymi zwierzętami.

 

Zajęcia indywidualne kierowane są zarówno do placówek edukacyjnych i specjalistycznych, jak i do osób indywidualnych. Formy   to:

  • spotkanie z psem,
  • edukacja z psem ,
  • terapia z psem lub innymi zwierzętami, np. alpakami.

 

Zajęcia realizowane są z udziałem od 1 do 3 osób , trwają do 45 minut.
Wszystkie zajęcia przygotowywane są indywidualnie i dopasowywane do potrzeb danego odbiorcy,. Często zawierają elementy arteterapii, muzykoterapii. 

 

Zajęcia informacyjno – profilaktyczne kierowane są do placówek edukacyjnych. Formy  to:

  • spotkanie z psem lub innymi zwierzętami,
  • edukacja z psem lub innymi zwierzętami.

 

Zajęcia mają na celu przestawienie treści informacyjnych i profilaktycznych w ramach różnego rodzaju kampanii społecznych i profilaktyczno-informacyjnych.
Realizowane są one z udziałem od 5 do 15 osób.  Trwają do 30 minut. Jeśli grupy w placówkach są większe, to organizacja zajęć polega na podziale na mniejsze zespoły lub też możliwy jest udział dwóch lub więcej terapeutów w zajęciach.

 

Ceny wszystkich podanych zajęć ustalane są indywidualnie.

 


 

Standardy pracy zgodne są z przyjętą deklaracją definicji zawartych w „IAHAIO WHITE PAPER 2014”